W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Что делать 18 марта?

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Константин Асмолов. Корея — две или одна?

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

POŻYTKI ZE ZDROWEJ STAROŚCI

Jest coraz ciekawiej. Sprawdza się stara prawda, że sukcesy (choćby pozorne) rozleniwiają, zaś klęski zmuszają do myślenia.

Trudno ukryć, że ostatnia inicjatywa związkowa lewicy radykalnej zalicza się bardziej do kategorii klęsk niż sukcesów.  Ale  jeśli prowadzi ona do uruchomienia procesów myślowych oraz dyskusji, to klęska zamienia się w sukces. Prawie jak w przypadku Fidela Castro w 1959 r. „Prawie” robi różnicę, ale przecież od czegoś trzeba zacząć.

Należy przyznać, że na tle swojej małżonki, Peter in Red wypada nader nieprzekonująco.  Agata Nosal-Ikonowicz ze względu na wiek nie musi pamiętać czasów, kiedy przywódca Nowej Lewicy (taka partia, po PPS, a przed RSS), wraz ze swą ówczesną przyboczną tubą, Zbyszkiem Partyką, głosili nawiązywanie do tradycji „historycznego kompromisu” między marksizmem a nauką Kościoła, a swoje manifesty i posłania wysyłali do „Tygodnika Powszechnego”. Nie mówiąc już o czasach pierwszej Solidarności, kiedy to robotnicy niemal permanentnie służyli do mszy. Co wówczas jakoś Peterowi in Red nie przeszkadzało. Nigdy za późno na samokrytykę… choćby i bez „samo”.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Alice Morgen: Niemcy: krajobraz po strajkach w przemyśle metalowym

Znalezione obrazy dla zapytania protesty img matall foto

W kwietniu wzrośnie płaca o ok. 4,3% w niemieckim przemyśle metalurgicznym i elektronicznym, przynajmniej dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Ugoda wynegocjowana przez związek branżowy IG Metall przewiduje ponadto stałe premie raz do roku. Jednak to porozumienie obowiązuje jako takie jedynie na terenie Badenii-Wirtembergii, gdzie znajdują się liczne fabryki samochodów. W pozostałych landach wzrost płac będzie z pewnością nieco niższy.

Po ponad miesięcznych niepokojach i krótkich strajkach zorganizowanych przez IG Metall, przy braku porozumienia z szefostwem firm, ruch nabrał przyspieszenia wraz z 24-godzinnym strajkiem, do którego przystąpiło pół miliona pracowników. Strajk mógłby być jeszcze liczniejszy, ale związek wyznaczył 280 przedsiębiorstw, które miały w nim uczestniczyć. Robotnicy, którzy chcieli brać w nim udział, lecz nie pracowali w wybranych przedsiębiorstwach, byli pozbawieni prawa do przyłączenia się.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Интервью Максима Шевченко с кандидатом в президенты Павлом Грудининым

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

VERSUS BATTLE

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Odkąd Ruch Sprawiedliwości Społecznej z Razem i SLD – i samopas – objął dzięki Adamowi Cabale swym zasięgiem całą Polskę z Limanową włącznie https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=741506819373407&id=121066958084066, na wypas przeniosłem się do Rosji.

W krajowej kampanii wyborczej od lat nie uczestniczę. Pewnie stąd bliski powinien mi być ogłoszony przez Borysa Kagarlickiego i spółkę „czerwony bojkot”. Nic z tych rzeczy. Chodzi o coś innego – o związane z tym perturbacje, o konsekwencje nieoczekiwanego zwrotu – od „primaries na lewicy”, których entuzjastą obok Siergieja Udalcowa był nie kto inny jak Borys Kagarlickij, do… „czerwonego bojkotu”.

Mniejsza już o to, że B. Kagarlickij na tym tle poróżnił się z najbliższymi – Siergiejem Udalcowem, Wasalijem Kołtaszowem i Gieorgijem Fiodorowym – tak bywa. Ważne, że znalazł się – ni stąd, ni zowąd – wśród tych od których się dotychczas dystansował.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 3 komentarze

Медиа-война против России

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj